Przewód Ydy

Instalowany nad- lub podtynkowo przewód elektryczny YDY to bardzo popularny rodzaj kabla znajdującego zastosowanie w różnych pomieszczeniach i budynkach. Swoją popularność zawdzięcza dużej uniwersalności, ponieważ można stosować go zarówno w przypadku instalacji domowego użytku jak i w budynkach przemysłowych, biurowych oraz innych obiektach użytku publicznego. Przewód YDY doskonale sprawdza się w pomieszczeniach suchych i narażonych na dużą wilgotność, również zawilgocenia trwałe. Montować go można zarówno w rurach jak i bezpośrednio w betonie. Warto wspomnieć, że nie powinien być narażony jedynie na bezpośrednie i intensywne napromieniowanie słoneczne. Właściwie ochroniony przed słońcem może być również stosowany do instalacji zewnętrznej. Pod zewnętrzną, białą powłoką widoczne są okrągłe żyły miedziane w różnych kolorach. Ich ilość może być różna, a każdy z nich pełni inną funkcję (przewód fazowy, neutralny, ochronny, ochronno-neutralny, zerowy, odgromowy). Ze względu na przeznaczenie przewodów i ich budowę, oznaczenie znajdujące się na kablu składa się z członu literowego i cyfrowego.

Yapa